Organisatie

Om het theehuis succesvol te laten draaien zijn er diverse groepen mensen betrokken bij Theehuis T-Berg.

Bestuur

Op de eerste plaats is dit het bestuur. Zij zijn verantwoordelijk voor de exploitatie van het theehuis. Zij zorgen er voor dat het theehuis financieel gezond is, en onderhouden de externe contacten met diverse instanties. Op dit moment is het bestuur druk bezig om de voorbereidingen te treffen voor de verhuizing naar Hilversum.

Het bestuur bestaat uit de volgende leden:

Contact met het bestuur kunt opnemen via Pieter Schut: info@t-berg.nl

Het bestuur van Stichting Theehuis

Het bestuur van de stichting Theehuis.
V.l.n.r.: Pieter Schut, Corina Gielbert, Erik Nienaber en Maria Zaal.

Vrijwilligers

Een belangrijke groep mensen voor het theehuis zijn de vrijwilligers. Zonder deze mensen is het voor ons onmogelijk om de kwaliteit van begeleiding voor onze stagiaires te garanderen. Op dit moment wordt het theehuis ondersteund door een groep vrijwilligers van ongeveer 15 personen. We zijn hier heel blij mee!

Heeft u interesse om vrijwilliger te worden? Neem dan contact op met Johan Lankreijer. reserveren@t-berg.nl

Ambassadeur

Ernst Daniël Smid, de bekende zanger/presentator uit Bussum, is de ambassadeur van Theehuis de T-berg.  “Als ik zou willen kon ik wel dagelijks optreden voor het goede doel. Dat doe ik niet, maar voor de mensen van De Trappenberg doe ik het juist erg graag”.

Verdere ondersteuning

Begeleidend personeel Mytylschool de Trappenberg

Voor de dagelijkse begeleiding van de stagiaires is de Mytylschool verantwoordelijk. Er werken diverse personeelsleden in het theehuis om er voor te zorgen dat de leerlingen op een verantwoorde manier kunnen werken en leren in het theehuis.

Vanuit de school zijn de volgende personeelsleden betrokken:

  • Esther Blom – leerkracht / coördinator theehuis
  • Johan Lankreijer – Leidinggevende horeca
  • Gerhard Buitenhuis – praktijkbegeleider horeca
Johan Lankreijer

Johan Lankreijer

Stagiaires

Dit is de groep waar het theehuis om draait! De leerlingen voeren de dagelijkse werkzaamheden samen met de begeleiding uit. Zij zorgen ervoor dat u als gast heerlijk verwend wordt in het theehuis.

T-berg stagiaires

Op dit moment lopen er leerlingen van diverse scholen stage bij ons theehuis:

Er werkt een diverse groep leerlingen, leerlingen werken op verschillende niveaus aan hun leerdoelen. Dit loopt uiteen van laagdrempelig algemene arbeidsvaardigheden oefenen tot en met halen van het diploma Horeca-assistent.

Wilt u informeren of uw leerling bij ons stage kan lopen? Neem dan contact op met stagecoördinator Esther Blom.